กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์

ปี 2564

กลุ่ม
1 2
21/1/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 11 - 17 มกราคม 2564
19/1/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 4-10 มกราคม 2564
19/1/2564
สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31732 ครั้ง