กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำเดือน

ปี 2564

กลุ่ม
8/2/2564
รายงานสาธารณภัย ประจำเดือนมกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31964 ครั้ง