กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปี พ.ศ. 2564

กลุ่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13457 ครั้ง