กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสถานการณ์ (SAT)

2566

กลุ่ม
3/1/2566
ติดตามและรายงานสถานการณ์ไฟป่า โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3521 ครั้ง