กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสถานการณ์ (SAT)

2565

กลุ่ม
6/9/2565
ติดตามและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
28/9/2565
ติดตามและรายงานสถานการณ์อุทกภัย โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
6/9/2565
ติดตามและรายงานสถานการณ์ไฟป่า โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 777 ครั้ง