กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวภัยแล้ง

กลุ่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15000 ครั้ง