กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (แผ่นดินไหว)

กลุ่ม
25/11/2562
เรียน ผวจ. ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดปริมณฑล และ ปลัด กทม. เรื่อง การติดตามสถานการณ์กรณีแผ่นดินไหว ประเทศลาว ว 343 /ที่ 344 / ว 345 /ว 346
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 253256 ครั้ง