กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่ม
2/8/2564
รายงานการแต่งตั้ง จพง.ปภ. 76 จังหวัด
31/5/2564
ระเบียบจพ.ปภ. และเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 215359 ครั้ง