กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

เอกสารคู่มือ

กลุ่ม
1 2 3 4
20/4/2566
ระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure : SOP) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11/4/2566
หนังสือคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีแผ่นดินไหว
11/4/2566
หนังสือคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย
28/2/2566
คู่มือการจัดการสาธารณภัย และคู่มือสำหรับผู้อำนวยการ (จังหวัด อำเภอ อปท.)
1 2 3 4
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 340281 ครั้ง