กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

กลุ่ม
23/1/2561
อุทกภัยภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 299766 ครั้ง