กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

กลุ่ม
1 2 3 4 5
7/6/2562
โครงการสร้างการรับรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีการเสวนา และนิทรรศการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมจัดการน้ำหลากปี 2562”
3/12/2560
กอปภ.ก. ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๙ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงสู่ลุ่มน้ำตาปี ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ บ.ย่านดินแดง อ.พระแสง และ บ.เคียนซา อ.เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกรมชลประทานได้คาดการณ์ว่าระดับน้ำในลุ่มน้ำตาปีมีแนวโน้มล้นตลิ่ง ในวันนี้ (๓ ธ.ค. ๖๐) บริเวณสถานีวัดน้ำ บ.เคียนซา อ.เคียนซา เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ระดับ ๔.๐๐ ม.รทก. และมีระดับน้ำสูงสุดในวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ที่ระดับ ๕.๘๐ – ๕.๓๐ ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง ๑.๓๐ ม. ในวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ บริเวณสถานีวัดน้ำ บ.ย่านดินแดง อ.พระแสง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ที่ระดับ ๑๑.๕๐ - ๑๑.๖๐ ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง ๐.๘๔ ม.
30/11/2560
กอปภ.ก. ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน เนื่องจากมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องกระจายทั่วลุ่มน้ำคลองท่าดี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ ที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช และ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงสู่คลองท่าดี ที่สถานีวัดน้ำ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีระดับน้ำ ๑๐.๗๑ ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง ๐.๐๙ ม. กรมชลประทานได้คาดการณ์ระดับน้ำในคลองท่าดีว่าจะมีระดับเสมอตลิ่ง และ ทรงตัวในวันนี้ (๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐) ถ้าไม่มีฝนตกเพิ่ม ระดับน้ำในคลองท่าดีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๒ – ๓ วันสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เขต อ.เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องจึงทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถระบายลงสู่คลองท่าดี
28/11/2560
กอปภ.ก.ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าในพื้นที่จังหวัดตรังเกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงสู่แม่น้ำตรัง คาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังจะเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มล้นตลิ่ง ในวันที่ 29 พ.ย. 60
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17914 ครั้ง