กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

กลุ่ม
1 2 3 4 5
27/11/2560
กอปภ.ก.ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสตูลได้เกิดฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐ ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงสู่คลองดุสน ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำจะขึ้นสูงสุดในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ ถึง ๐๙.๐๐ น. ประมาณ ๑๖.๒๕ ถึง ๑๖.๓๕ ม. สูงกว่าตลิ่ง ๐.๐๕ ถึง ๐.๑๕ ม. โดยจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำใน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
27/11/2560
กอปภ.ก. ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานเนื่องจากในพื้นที่ จ.สงขลาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐ บริเวณ อ.เมืองสงขลา อ.ระโนด อ.หาดใหญ่ อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.ควนเนียง ส่งผลให้ เกิดน้ำหลากไหลลงสู่คลองหวะ ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ อ.หาดใหญ่ มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำใน อ.หาดใหญ่ และคาดว่าระดับน้ำจะขึ้นสูง
22/11/2560
ด่วนที่สุด ที่มท. 0624 (กอปภ.ก)/ว565 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เชิญประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยและบูรณาการการเผชิญเหตุ 23 พฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. 60
21/11/2560
กอปภ.ก. ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าจะบริหารจัดการน้ำผ่านเขื่อนเพชรบุรี ในอัตรา 200-230 ลบ.ม./วินาที ทำให้ท้ายเขื่อนบริเวณเทศบาลอำเภอเมืองฯ จนถึงปลายแม่น้ำเพชรบุรี ก่อนออกสู่อ่าวไทย ระดับน้ำจะสูงกว่าตลิ่ง 30-50 ซม. ในวันที่ 22 พ.ย. 60 เวลา 20.00 -21.00 น.
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17567 ครั้ง