กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

กลุ่ม
1 2 3 4 5
8/11/2560
กอปภ.ก. ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน เนื่องจากมีฝนตกหนัก ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ทำให้แม่น้ำโก-ลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงถึงระดับตลิ่ง เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ในวันนี้ (๘ พ.ย. ๖๐) ที่ระดับ ๘.๒๐ ม.รทก. และระดับน้ำจะขึ้นสูงสุดในวันที่ ๙ พ.ย. ๖๐ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ที่ระดับ ๘.๖๐ - ๘.๗๐ ม.รทก. สูงกว่าตลิ่งประมาณ ๐.๕๐ ม. ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
23/10/2560
กรมชลฯเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็น ๒,๗๐๐ ลบ.ม./วินาที และวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. จะคงการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไปอีก ๑ สัปดาห์ (วันที่ ๒๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) จะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ประมาณ ๒๐ – ๒๕ ซม.
20/10/2560
บริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๒๐ ม. ส่งผลกระทบในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ชัยนาท และจ.อุทัยธานี
18/10/2560
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้รับการประสานจากกรมชลประทาน เนื่องจาก มีฝนตกหนัก ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมบริเวณ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ส่งผลให้เกิดน้ำหลาก ไหลลงสู่แม่น้ำยมไหลผ่านสถานีวัดน้ำ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งกรมชลประทานคาดการณ์น้ำจากปริมาณฝนที่ตกดังกล่าวว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. คาดการณ์ว่าน้ำจะเดินทางถึงสถานีวัดน้ำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สูงสุดในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำเข้าสู่คลองหกบาท ในอัตรา ๒๐๐ – ๒๕๐ ลบ.ม./วินาที และควบคุมน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน ๕๕๐ ลบ.ม./วินาที ซึ่งกรมชลประทานจะได้วางแผนบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17566 ครั้ง