กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

กลุ่ม
1 2 3 4 5
18/10/2560
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้รับการประสานจากกรมชลประทาน เนื่องจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมบริเวณ อ.วังชิ้น อ.สอง และ อ.เมือง จ.แพร่ ส่งผลให้เกิดน้ำหลาก ไหลลงสู่แม่น้ำยมไหลผ่านสถานีวัดน้ำ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งกรมชลประทานคาดการณ์น้ำจากปริมาณฝนที่ตกดังกล่าวว่าจะมีปริมาณน้ำไหลมาถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ ในอัตราประมาณ ๖๐๐ ลบ.ม./วินาที กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำเข้าสู่คลองหกบาท ในอัตรา ๒๐๐ ลบ.ม./วินาที และควบคุมน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัย ไม่เกิน ๔๐๐ ลบ.ม./วินาที ซึ่งกรมชลประทานจะได้วางแผนบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
10/10/2560
กอปภ.กลาง มีโทรสารแจ้ง จ. ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตามที่กรมชลประทานได้มีหนังสือแจ้งสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2000 ลบ.ม.เป็น 2,600 ถึงวันที่ 19 ต.ค.60 ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น 0.80-1.20 ม. แจ้งให้ศปภ.เขต สนง.ปภ.จ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามตลอด 24 ชม.แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบข้อมูลทางสายด่วน 1784 และ 192
10/10/2560
กอปภ.กลาง มีโทรสารแจ้ง จ. ลพบุรี. สระบุรี. พระนครศรีอยุธยาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตามที่กรมชลประทานได้มีหนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตามที่กรมชลประทานได้มีหนังสือแจ้งสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำป่าสัก (เพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 25 ลบ.ม.เป็น 30ลบ.ม. ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนพระรามหกพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น 0.20-0.30 ม. แจ้งให้ศปภ.เขต สนง.ปภ.จ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามตลอด 24 ชม.แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบข้อมูลทางสายด่วน 1784 และ 192
10/10/2560
เชิญประชุมติดตามสถานการน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 15.00 น.
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17565 ครั้ง