กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

กลุ่ม
1 2 3 4 5
7/10/2560
โทรสาร กอปภ.ก. ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ว498-499 วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เนื่องจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนที่เข้ามาตามแนวร่องมรสุม ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งส่งผลทำให้มีแนวโน้มสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี แต่ไม่ส่งผลกระทบถึงพื้นที่ในเขตเทศบาล ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลผ่านสถานีวัดน้ำ อ.ศรีมหาโพธิ์ และ สถานีวัดน้ำ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ตามลำดับ โดยคาดการณ์ว่าจะมีระดับน้ำสูงสุดในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โดยระดับน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตเทศบาล อ.ศรีมหาโพธิ์ และ อ.เมืองปราจีนบุรี
7/10/2560
โทรสาร กอปภ.ก. ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ว496-497 วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยจะระบายน้ำในอัตราวันละ 290 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักแล้ว จะควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราไม่เกิน 500 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.80 – 1.20 เมตร
7/10/2560
โทรสาร กอปภ.ก. ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ว494-495 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตามที่กรมชลประทานได้มีหนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากในแม่น้ำยม
7/10/2560
- โทรสาร กอปภ.ก. ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ ว492-493 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 - กอปภ.กลาง มีโทรสารแจ้ง จ. ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตามที่กรมชลประทานได้มีหนังสือแจ้งสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 1,500 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,800 - 2,000 ลบ.ม./วินาที ตั้แต่วันที่ 7 ต.ค. 60 ต่อเนื่องประมาณ 1 สัปดาห์
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21550 ครั้ง