กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งเตือนเตรียมความพร้อม

แจ้งเตือน

กลุ่ม
.. 2 3 4 5 6 ..
4/6/2561
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ในช่วงวันที่ 4-12 มิถุนายน 2561 อิทธิพลจากดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ ตอนกลาง อาจทำให้ภาคต่างๆอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง
1/5/2561
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงตามโทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๐(กอปภ.ก.)/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ แจ้งให้จังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน จากการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พบว่า ทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทำให้มีปริมาณฝนตกสะสมและปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กอปรกับปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพภูมิประเทศ ศักยภาพการระบายน้ำของลำน้ำ โครงสร้างของดิน และลักษณะทางกายภาพของแต่ละพื้นที่ นอกจากจะเกิดพายุฤดูร้อนแล้ว อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่มในพื้นที่ขึ้นได้
20/4/2561
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๓–๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และมีลูกเห็บตก
5/4/2561
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑ และในช่วงวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีฝนตกหนัก บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และจังหวัดตรัง
.. 2 3 4 5 6 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57781 ครั้ง