กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

วิชาการ/คู่มือ/ความรู้

กลุ่ม
23/11/2564
คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัย ได้แก่ 1. การปฏิบัติกรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ 2. ขั้นตอนการบัญชาการเหตุการณ์ (กรณีอุทกภัย) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด 3. คำแนะนำการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัย ฯ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2788 ครั้ง