กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 921 ครั้ง