กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

วาตภัย

สถานการณ์วาตภัย

กลุ่ม
15/11/2562
พื้นที่ประสบวาตภัย เดือนตุลาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1529 ครั้ง