กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ภัยหนาว

ปี 2563

กลุ่ม
11/1/2563
สถานการณ์ประกาศพื้นที่, เขตให้ความช่วยเหลือภัยหนาว วันที่ 9 มกราคม 2563
4/1/2563
สถานการณ์ประกาศพื้นที่, เขตให้ความช่วยเหลือภัยหนาว วันที่ 3 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3579 ครั้ง