กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

สึนามิ

ปี 2562

กลุ่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 927 ครั้ง