กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

อัคคีภัย

สรุปสถานการณ์อัคคีภัย

กลุ่ม
29/11/2562
สถานการณ์อัคคีภัย วันที่ 18 -24 พ.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5126 ครั้ง