กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย

ปี 2565

กลุ่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1358 ครั้ง