กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

สถิติสาธารณภัย ปี 2556

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296816 ครั้ง