กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

สถิติสาธารณภัยประจำปี 2559

สรุปสาธารณภัยประจำปี 2559

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296148 ครั้ง