กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

นายวรัตม์ มาประณีต

ผู้่อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 295568 ครั้ง