กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ดาวน์โหลดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ มีนาคม 2564

ข้อมูลผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครอบเดือน มีนาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296173 ครั้ง