กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเซิน

มท (บกปภ) 0624/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296175 ครั้ง